E

Kursy e-learningowe zostały opracowane w ramach realizacji projektu „Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej, o nr umowy: 2020-1-PL01-KA201-081783.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus plus – Akcja K02, Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji. Czas trwania projektu: 01.09.2020 – 31.08.2023

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (koordynator), Vilniaus r. Maisiagalos vaiku lopselis-darzelis (Litwa), Associació Cultural Escuela Polaca (Hiszpania), "ProPolonia" Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs (Belgia), Integrative Saturday School Limited by Guarantee (Wielka Brytania), Polish School Altogether (Irlandia), Stichting Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie (Niderlandy)

A

Projekt "Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.