Topic outline

  • General

  • Zabawy integracyjne i zabawy rozwijające współpracę (Niderlandy)

  • Zabawy ćwiczące refleks, spostrzegawczość, koncentrację (Wielka Brytania)

  • Zabawy z rekwizytem (Hiszpania)

  • Zabawy z chustą animacyjną (Irlandia)

  • Zabawy muzyczno-ruchowe (Belgia)

  • Zabawy w ganianego (Litwa)

  • Zadanie i kwestionariusz do certyfikatu

    • Opened: Friday, 20 May 2022, 12:00 AM