Topic outline

  • General

  • Każde dziecko może być artystą … – prace plastyczne z wykorzystaniem farb. - Litwa

  • Każde dziecko może być artystą … – prace plastyczne z wykorzystaniem wycinanek i wydzieranek. - Wielka Brytania

  • Każde dziecko może być artystą … – prace plastyczne z wykorzystaniem mazaków, pasteli i innych kredek. - Hiszpania

  • Każde dziecko może być artystą … – prace plastyczne z wykorzystaniem techniki kolażu. - Irlandia

  • Każde dziecko może być artystą … – prace plastyczne z wykorzystaniem plasteliny, modeliny, gliny, masy solnej. - Niderlandy

  • Każde dziecko może być artystą … - prace plastyczno – techniczne o charakterze użytkowym. - Belgia

  • Zadanie i formularz do certyfikatu

    • Opened: Saturday, 1 July 2023, 12:00 AM