Topic outline

  • General

  • 1. Zabawy ruchowe (LITWA)

  • 2. Gra na instrumentach (WLK. BRYTANIA)

  • 3. Słuchanie muzyki (BELGIA)

  • 4. Opowieści ruchowe (HOLANDIA)

  • 5. Tańce (HISZPANIA)

  • 6. Muzogramy (IRLANDIA)

  • Zadanie i kwestionariusz do certyfikatu

    • Opened: Friday, 20 May 2022, 12:00 AM