Topic outline

  • General

  • Wspomaganie nauki czytania – zabawy z literami (LITWA)

  • Wspomaganie nauki czytania – zabawy z sylabami i wyrazami (WLK. BRYTANIA)

  • Wspomaganie nauki czytania – zabawy ze zdaniami (HOLANDIA)

  • Wspomaganie nauki czytania – praca z tekstem literackim (HISZPANIA)

  • Wspomaganie nauki czytania – wzbogacanie zasobu słownictwa (BELGIA)

  • Wspomaganie nauki czytania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (gotowych i wykonanych przez nauczyciela) (IRLANDIA)

  • Zadanie i kwestionariusz do certyfikatu

    • Opened: Friday, 20 May 2022, 12:00 AM