Topic outline

  • General

  • MODUŁ I – SENSOWNA I POŻYTECZNA PRACA (LITWA)

  • MODUŁ II – SAMOREGULACJA (HOLANDIA)

  • MODUŁ IIII – WZAJEMNY SZACUNEK (BELGIA)

  • MODUŁ IV – BUDOWANIE WSPÓŁPRACY (WLK. BRYTANIA)

  • MODUŁ V– SZACUNEK DLA RÓŻNIC (HISZPANIA)

  • MODUŁ VI – KOMPLEMENTY I SŁOWA DOCENIENIA (IRLANDIA)

  • Zadanie i formularz do certyfikatu

    • Opened: Friday, 20 May 2022, 12:00 AM